Příběh doby železné

Muzeum Prahy do školy

4. – 5. třída (9-11 let)

Žáci pracují s replikami archeologických nálezů z doby železné, jejichž prostřednictvím poznávají různé oblasti života v tomto období pravěku. Společně vytvářejí obraz (nejen) keltské společnosti.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

 

6. – 9. třída (11-15 let)

Při práci s replikami archeologických nálezů z doby železné žáci objevují různé oblasti života v tomto období pravěku. Mapují tehdejší společnost a posuzují, jaký vliv mělo na její utváření používání kovů.  

Vzdělávací oblast: Dějepis

Místo

Program probíhá ve škole objednatele

Obecné informace

Na program se objednávejte alespoň týden dopředu v rezervačním systému. Děkujeme.

Cena programu: 60 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10-30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

Detaily programu

Věkové určení programu

9-11 let, 1. st. ZŠ - 4.a 5. třída

12-15 let, 2.st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka programu: 45 minut

Na čase začátku programu se lze operativně domluvit s lektorem.

Lze objednat dva programy za sebou v jedné škole.

Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz

Dopravní spojení