Rudolf II., dvořané a Pražané

Edukační program pro 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia v domě U Zlatého prstenu. 

2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia

Poznejte s námi fascinující svět rudolfínské epochy. V našem edukačním programu se žáci ponoří do šesti klíčových aspektů této doby – umění, vědy, obchodu, náboženství, tureckých válek a života císaře samotného, a to prostřednictvím samostatné skupinové práce s písemnými, hmotnými i obrazovými prameny. Program podporuje rozvoj historické gramotnosti, přičemž účastníci nejen získávají cenné informace, ale také se učí prezentovat své nálezy, argumentovat a formulovat hypotézy. Tato jedinečná vzdělávací zkušenost otevírá dveře do bohaté historie Prahy a nabízí žákům možnost stát se na chvíli detektivy minulosti.

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: Objevy a dobývání. Počátky nové doby.

Oblast historického myšlení: Dobové perspektivy. 

Místo konání programu

Dům U Zlatého prstenu

Adresa:
Týnská 630/6
110 00 Praha 1 Staré Město
zobrazit na mapě

Obecné informace

Rezervace: Program je možné objednat s min. 7denním předstihem prostřednictvím rezervačního systému. 

Příchod: Budeme rádi, pokud se žáky přijdete s 15minutovým předstihem a čas využijete k pohodlnému odbavení na pokladně a odložení osobních věcí.

Foto: Během programu je možné fotografovat. 

Detaily programu

Cílová skupina:
2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia

Délka: 90 minut

Kapacita: 10–30 žáků

Cena: 100 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Kontakt: hubkova@muzeumprahy.cz

Dopravní spojení

Metro A: stanice Staroměstská

Tramvaj:
č. 2, 17, 18 – zastávka Staroměstská;
č. 8, 24, 26 – zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky

Autobus:
č. 207
– zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky
č. 194 – zastávka Staroměstské náměstí