Barokní architektura na příkladu Svatomikulášské zvonice on-line

On-line dějepis z muzea

6.-9. třída
Lektor žáky provede Svatomikulášskou městskou zvonicí a postupně je seznámí s některými typickými příklady barokního tvarosloví. Hodina kombinuje výklad lektora, krátké filmové vstupy, ukázku dobových replik, vše v interakci s žáky. Výuka probíhá přes platformy Google Meet či Teams dle domluvy s učitelem. Čas lekce je možné přizpůsobit aktuálnímu rozvrhu on-line výuky.

Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura

Místo

On-line spojení na pozvání školy

Obecné informace

Na program se objednávejte alespoň týden dopředuv rezervačním systému. Děkujeme.

Cena programu: 60 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10-30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

Detaily programu

Věkové určení programu:

12-15 let, 6. -9. tř. ZŠ, nižší gymnázia


Délka programu: 45 minut

Termíny budou zaneseny do rezervačního systému, jakmile školy přejdou do on-line prostoru.

Kontakt na lektora:
lektori3@muzeumprahy.cz

Dopravní spojení