Gotická architektura na příkladu Staroměstské mostecké věže on-line

On-line dějepis z muzea

6.-9. třída ZŠ
Lektor žáky provede Staroměstskou mosteckou věží a postupně je seznámí s některými typickými příklady gotického tvarosloví. Hodina kombinuje výklad lektora, krátké filmové vstupy, ukázku stavebních postupů, vše v interakci s žáky. Výuka probíhá přes platformy Google Meet či Teams dle domluvy s učitelem. Čas lekce je možné přizpůsobit aktuálnímu rozvrhu on-line výuky.

Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura

Místo

On-line spojení na pozvání školy

Obecné informace

Na program se objednávejte alespoň týden dopředuv rezervačním systému. Děkujeme.

Cena programu: 60 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10-30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

Detaily programu

Věkové určení programu:

5-11 let, MŠ,1. st. ZŠ


Délka programu: 45 minut

Termíny budou zaneseny do rezervačního systému, jakmile školy přejdou do on-line prostoru.

Kontakt na lektora:
lektori3@muzeumprahy.cz

Dopravní spojení