Praha v době Bachova absolutismu

Muzeum Prahy do školy, muzejní lektor přijede do školy

 8.-9. třída ZŠ a odpovídající ročníky nižších gymnázií (14-15 let)

Žáci se pohybují ve virtuálním prostředí Langweilova modelu a získávají informace o klíčových osobnostech, které v období Bachova absolutismu v Praze působily. Závěry své skupinové práce prezentují spolužákům. 

Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

střední školy a vyšší gymnázia (15-19 let)
Studenti se pohybují ve virtuálním prostředí Langweilova modelu, pracují ve skupinách a získávají informace o klíčových osobnostech, které v období Bachova absolutismu v Praze působily. Získané informace interpretují a prezentují svým spolužákům.

Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

 

Místo

Program probíhá ve škole objednatele

Obecné informace

Na program se objednávejte alespoň týden dopředu v rezervačním systému. Děkujeme.

Cena programu: 60 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10-30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

Detaily programu

Věkové určení programu:

12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka programu: 90 minut

Na čase začátku programu je možné se operativně domluvit s lektorem. 

Kontakt na lektora:
lektori3@muzeumprahy.cz

Dopravní spojení