Revoluční Praha 1848

Muzeum Prahy do školy, muzejní lektor přijede do školy

střední školy a vyšší gymnázia

Během programu se budou žáci pohybovat ve virtuálním prostředí Langweilova modelu. V prostředí modelu se žáci seznámí s průběhem revoluce v pražských ulicích. Při interpretaci dobových grafik a textů získají informace o požadavcích povstalců a posoudí, které z těchto požadavků byly realizovány v dnešní společnosti. Žáci budou pracovat ve skupinách a výsledky své práce budou prezentovat ostatním spolužákům.

Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

Místo

Program probíhá ve škole objednatele

Obecné informace

Na program se objednávejte alespoň týden dopředu v rezervačním systému. Děkujeme.

Cena programu: 60 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10 - 30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

 

Detaily programu

Věkové určení programu:

od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka programu: 90 minut

Na čase začátku programu je možné se operativně domluvit s lektorem. 

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz

 

Dopravní spojení