Praha na prahu stavovského povstání

Muzeum prahy do školy, muzejní lektor přijede do školy v Praze

SŠ, vyšší gymnázia

Program provede studenty Prahou v předvečer stavovského povstání. Studenti získají plastickou představu

o jednotlivých zástupcích měšťanského stavu, o jejich náboženském vyznání, způsobu obživy a společném soužití, které mělo být garantováno Majestátem na náboženskou svobodu. Studenti pracují ve skupinách nad Sadelerovým prospektem Prahy (1606) a spoluvytvářejí příběh o stavovském povstání. 

Vzdělávací oblasti: Dějepis, Počátky novověku

Místo

Program probíhá ve škole objednatele

Obecné informace

Na program se objednávejte alespoň týden dopředu v rezervačním systému. Děkujeme.

Cena programu: 60 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10-30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

 

Detaily programu

Věkové určení programu:

od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka programu: 90 minut

Na čase začátku programu je možné se operativně domluvit s lektorem. Lze objednat dva programy za sebou v jedné škole.

Kontakt na lektora:
lektori3@muzeumprahy.cz

Dopravní spojení