„Vratislav, město slavné Koruny české, velice pohubil."

21. 03. 2023 18:00

Přednášející: doc. PhDr. Martin Čapský, Ph.D., UPCE

Vyprodáno

Praha a Vratislav náležely mezi nejvýznamnější středoevropské metropole ještě dříve, než je politický vývoj svedl do hranic jednoho soustátí. Mezi nejznámější epizody jejich společných dějin náleží odsouzení a upálení pražského měšťana Jana Krásy nebo odboj Vratislavi proti králi Jiřímu z Poděbrad. Vzájemné vztahy však byly mnohem pestřejší a zahrnovaly pohyb lidí i materiální kultury, sdílení korunní symboliky, obviňování z hereze, obranu i ironické výpady vůči blízkému sousedovi. Na samém počátku husitské revoluce to přitom byly pražské obce, které se ujímaly Vratislavi vůči Zikmundovi Lucemburskému.

Přednáška se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Den na tržišti – život obyvatel středověké Wroclawi.

Malý přednáškový sál domu U Zlatého prstenu

Kontakt

Adresa:
Týnská 630/6
110 00 Praha 1 Staré Město
zobrazit na mapě

Tel. – pokladna: +420 601 102 961

Otevírací doba

Letní období červen–září: 
úterý–neděle 10.00–18.00 hod.

Zimní období říjen–květen:
úterý–neděle 9.00–18.00 hod.

Vstupné

Základní80 Kč