Historica Pragensia 8

Cena: 250 Kč
-+

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.


Historica Pragensia 8/2021

Historický sborník Muzea hl. města Prahy


Obsah:

MUZEUM A JEHO SBÍRKY

IMAGO S. ANASTASII MONACHI ET MARTYRIS

Reliéf hlavy sv. Anastasia Perského ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Matěj Pospíšil


Fragmenty mříže z náhrobku sv. Ivana v Muzeu hlavního města Prahy

Jana Bělová


Neznámé kubistické soubory ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Kubistický nábytek a textil Josefa Gočára a Vlastimila Hofmana

Magdalena Rudovská


Strašnice – dosud neznámé záběry z 20. století

Pavla Státníková


Sametové posvícení – tak trochu jiná oslava 17. listopadu

Příspěvek k dokumentaci současnosti v Muzeu hlavního města Prahy

Renáta KalašováPRAŽSKOU MINULOSTÍ

Dům U Zlatého prstenu na Starém městě v Praze

Petr Starec


Právní rámec fiakristického a drožkářského podnikání v Praze

(se zvláštním zřetelem na druhou polovinu dlouhého 19. století)

Josef Břečka


Příběh Španielovy medaile k jubilejním oslavám Národního divadla v roce 1918

Bohuslav Rejzl


Pod Bohdalcem. Nouzová kolonie ve stínu slavnějších Slatin

Jana Viktorínová


Několik poznámek k budování sídla vydavatelství časopisu Otázky míru a socialismu v Dejvicích

Bohuslav RejzlDROBNÉ ZPRÁVY A RECENZE

K výstavě „Praha Jonase Basanavičiuse“

Jindřich Čeladín


Barokní pohár opata Zbraslavského kláštera ve sbírce Ostravského muzea

Lucie Augustinková, Kateřina Barcuchová, Libor Kovář