Historica Pragensia 1

Vyprodáno

Cena: 150 Kč

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Historica Pragensia 1/2003

Historický sborník Muzea hl. města Prahy
 
Obsah:
MUZEUM A JEHO SBÍRKY
PAVLA STÁTNÍKOVÁ: Městské museum Pražské roku 1883. Příspěvek ke 120. výročí otevření první expozice Muzea veřejnosti
JAN NEPOMUK ASSMANN: Obrazárna Muzea hlavního města Prahy (1. část – sbírka starého umění 1450–1800) 
BARBARA SVOJANOVSKÁ: Exkurz do sbírek uměleckého řemesla Muzea hlav. města Prahy 
JITKA LNĚNIČKOVÁ: Pražští sklenáři, skláři, rytci, brusiči, malíři a obchodníci sklem činní v Praze (1. část – do roku 1861) 
JAN NEPOMUK ASSMANN: Zapomenutá výzdoba bývalé radní síně Staroměstské radnice v Praze 
JAN NEPOMUK  ASSMANN: Památník Georga Schallera v knihovně Muzea hlav. města Prahy 
PETR ŠTEMBERA: Třikrát a dost. Třetí a poslední plakátová soutěž 19. století 
JAN JUNGMANN, JAN JOSEF: Nálezová zpráva vesel z voru, objevených při rekonstrukci celnice Na Výtoni čp. 412-II

PRAŽSKOU MINULOSTÍ
JIŘÍ SLÁMA: Několik poznámek k hrobům přemyslovských knížat na Pražském hradě 
LIBOR ELLEDER: Pražský Bradáč, jeho stáří, účel a historie 
JAN PAŘEZ: Tadeáš Aquilinus a literátské bratrstvo u sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě pražském 
DALIBOR STÁTNÍK: Pražský úředník JUDr. František Kafka (1883–1924) 
JIŘÍ KROPÁČEK: Oskar Schürer. Sto deset let od narození monografa Prahy 
PETR KOURA: Odbojový pracovník major Jan Sadílek (1884–1940) 
DALIBOR STÁTNÍK: Osudy jednoho domu. Tragédie reprezentantů pražské společnosti aneb byl jednou jeden dům

DROBNÉ ZPRÁVY A RECENZE
JIŘÍ KROPÁČEK: O panoramatu Prahy z let 1536–37 
VLADIMÍR VOLF: Pláč v české literatuře 
VLADIMÍR VOLF: Dvě zmizelé pražské zajímavosti 
Zdeněk Míka: Kateřina Bečková – Zdeněk Lukeš – Edmund Orián – Arno Pařík: Židovské Město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích 
Helga Turková: Praha muzeu – Muzeum Praze, 1883–2003