Porodnictví

25. 04. 2024 16:30

Přednáška Akademie volného času: Pražské lékařství

Vyprodáno

Porodnictví

„…nezkušené a nepotvrzené báby se netrpí…“ V přednášce se zaměříme na problematiku porodů a jejich asistence v Praze a jejím okolí v širším českém i evropském kontextu. Akcent položíme na období 2. pol. 18.–1. pol. 19. stol., kdy se zásadním způsobem změnil přístup k poskytování pomoci ženám při porodech a uzákonilo se povinné vzdělávání porodních bab. Připomeneme i mnohé další fenomény spjaté s mateřstvím a (raným) dětstvím v minulosti. Spoluprůvodkyní přednáškou bude konkrétní porodní bába a matka 11 dětí, „bába“ Ludmila K., studující na pražské univerzitě babický kurs v zimním semestru 1824/1825, tedy ve svých 44 letech. Svoji dovednost pak v dalších třiceti letech praktikovala v oblasti svého bydliště na západním okraji dnešní Velké Prahy.

Přednášející: Mgr. Pavla Státníková

Kontakt

Adresa:
Husova 158/20
110 00 Praha 1 – Staré Město
zobrazit na mapě

Tel. – pokladna: +420 605 488 064

E-mail: CGP@muzeumprahy.cz

Otevírací doba

Úterý – neděle
10.00–18.00 hod.

Vstupné

Držitel platného průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, Zväz múzeí na Slovensku, ZTP a ZTP/P má vstup na prohlídku zdarma. Prohlídku je nutné předem rezervovat na – CGP@muzeumprahy.cz

Cena100 Kč