Akademie volného času – První pražské spolky

-+

První pražské spolky

Tento přednáškový cyklus představí některé pražské spolky, které vznikaly v době utváření spolkového života ve 2. polovině 19. století. Témata byla volena tak, aby byly ukázány spolky s různým zaměřením a cíli.


11. 10. Recesistický spolek Schlaraffia

Přednášející: Mgr. Renata Kalašová


8. 11. Komitét městského muzea pražského

Přednášející: Mgr. Pavla Státníková


29. 11. Dobročinnost, vzdělání, politika. Ženské spolky v Praze, jejich činnost a představitelky

Přednášející: PhDr. Marie Bahenská, PhD.


6. 12. Pražské tělovýchovné spolky

Přednášející: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.


10. 1. Kluby pražských velocipedistů

Přednášející: Mgr. Bohuslav Rejzl


7. 2. Baráčníci v Praze

Přednášející: Mgr. Jana Viktorínová


6. 3. Vltavan

Přednášející: Tomáš Daněk


10. 4. Divadelní spolky v Praze

Přednášející: PhDr. Hanuš Jordan


15. 5. Klub Starosmíchováků

Přednášející: Mgr. Magdalena Šustová


Další informace:

Přednášky začínají v 16.30 hod. v přednáškové sále Clam-Gallasova paláce na adrese Husova 158/20.

Vstup do sálu je z nádvoří paláce.

Přednáškový sál je bezbariérový. 

Cena celého cyklu: 800 Kč.

Cena jednotlivých přednášek: 100 Kč.


Kontakt:

eshop@muzeumprahy.cz 


Zakoupenou online vstupenku vyměníte za roční kartu Akademie volného času na pokladně Clam-Gallasova paláce (Husova 158/20, Praha 1 – Staré Město) v její otevírací době. 


Změna programu vyhrazena.