Akademie volného času

-+

Tématem je propojený přednáškový cyklus, který je realizován ve školním roce v době od září do června. Přednášejícími jsou odborní pracovníci muzea a externí spolupracovníci dle tématu. Seznam všech přednášek jednotlivých cyklů je umísťován na webu muzea. 


Cena za cyklus: 500 Kč / školní rok září 2021 / červen 2022

Cena za jednotlivou přednášku z cyklu: 80 Kč

Vstupné na jednotlivou přednášku zakoupíte přímo na pokladně v domě U Zlatého prstenu (Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město).


Nabízené přednáškové cykly:

Pražské školy

16. 9. 2021    Počátky školství v Praze - farní a městské školy

14. 10. 2021  Počátky pražské univerzity – Karolinum

18. 11. 2021  Utrakvistická univerzita

9. 12. 2021    Univerzita v péči jezuitského řádu

13. 1. 2022    Vznik a rozvoj středního školství v Praze do konce 19. století

10. 2. 2022    První dívčí školy v Praze a počátky vzdělávání žen

10. 3. 2022    Česká a německá univerzita v Praze

14. 4. 2022    Arcibiskupský seminář a Norbertinum v Praze - minulost a současnost

12. 5. 2022    Pražské reformní školství za první republiky


Cizinci v Praze

23. 9. 2021    Vlaši v Praze

21. 10. 2021  Vlámové v Praze

25. 11. 2021  Francouzi v Praze

16. 12. 2021  Německy mluvící obyvatelé Prahy

20. 1. 2022    Rusky mluvící Pražané (emigranti po roce 1921)

17. 2. 2022    Irové v Praze

17. 3. 2022    Lužičtí Srbové v Praze

21. 4. 2022    Významní návštěvníci Prahy ve 20. století

19. 5. 2022    Praha, metropole všech - činnost Integračního centra Praha (závěrečná přednáška)


Opevnění a obrana Prahy

20. 10. 2021 Opevnění Malé Strany v raném středověku 

24. 11. 2021 Středověké opevnění pražských měst 

15. 12. 2021 Vpád pasovských do Prahy

19. 1. 2022 Praha v třicetileté válce

26. 1. 2022 Pražský hrad v raném středověku

16. 2. 2022 Boj o srdce Čech – obléhání Prahy za Marie Terezie

16. 3. 2022 Boření pražských hradeb v 19. století

20. 4. 2022 „Pražská čára“, opevnění Prahy za mobilizace v roce 

18. 5. 2022 Barikády za Pražského povstání 


Zakoupenou online vstupenku vyměníte za roční kartu Akademie volného času na pokladně v domě U Zlatého prstenu (Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město).

Podrobné informace: tel.: +420 721 330 470; e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz.