Historica Pragensia 9

Cena: 260 Kč
-+

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.


Obsah:

MUZEUM A JEHO SBÍRKY

Jana Bělová

Veduta břevnovského kláštera, rytina podle kresby F. B. Wernera (1690–1776)


Renáta Kalašová

Schlaraffia Praga

Německý recesistický spolek ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy


Matěj Pospíšil

Die Hauptstadt Prag; eine der schonsten Ubersichten. 

Antonio Sacchetti a jeho pražske panorama


Jana Viktorínová

„Až umru, kdo ví, kdo se s tím bude chlubit.“

Josef Vlk, Muzeum chudinství a Muzeum hlavního města Prahy


Magdaléna Šustová

Pražská vychovatelna v Libni v historické sbírce Muzea hl. m. Prahy


Magdalena Rudovská

Valerie DAVIDOVÁ šlechtična z RHONFELDU, Julius ZEYER a Rainer Maria RILKE

Příběh nevšední pozůstalosti ve sbírce Muzea města Prahy


PRAŽSKOU MINULOSTÍ 

Bohuslav Rejzl

Školy pro děti válečných uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Praze okolí v letech 1914–1918


Mark Johnson – Jan Jungmann 

Tři muži na toulkách.

Cesta Angličana H. S. Johnsona a jeho přátel do Československa v r. 1931


DROBNÉ ZPRÁVY A RECENZE

Tomáš Dvořák

Interaktivní digitální 3D modely sbírkových předmětů – pokročilá prezentace i dokumentace sbírkových předmětů