Obrana Prahy ve 13. století – Václav I. obléhá Staré Město (1249)

30. 11. 2022 16:30

Přednáška z cyklu Akademie volného času Praha v obležení.

Obrana Prahy ve 13. století – Václav I. obléhá Staré Město (1249)

Když český král Václav I. dne 5. srpna 1249 stanul se svým vojskem před Prahou, odboj jeho syna kralevice Přemysla se rychle rozpadal. Patrně zradou některých měšťanů se král zmocnil Prahy. Po deseti dnech obléhání se vzdal také Pražský hrad. Mladší král Přemysl se musel před hněvem svého otce uchýlit na Moravu. Proč došlo k povstání syna proti otci? Jak se konflikt odrazil v politicko-mocenském a společenském vývoji českého království? To jsou jen některé otázky, na něž se přednáška pokusí najít odpovědi.

Přednáší Martin Musílek, Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR 

Malý přednáškový sál Domu U Zlatého prstenu

Kontakt

Adresa:
Týnská 630/6
110 00 Praha 1 Staré Město
zobrazit na mapě

Tel. – pokladna: +420 601 102 961

Otevírací doba

Denně kromě pondělí 9.00–18.00 hod.

Vstupné

Základní80 Kč

Dopravní spojení

Metro A: stanice Staroměstská

Tramvaj:
č. 2, 17, 18 – zastávka Staroměstská;
č. 8, 24, 26 – zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky

Autobus:
č. 207
– zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky
č. 194 – zastávka Staroměstské náměstí