Literární kavárna

04. 10. 2022 14:00

Říjnová Literární kavárna bude patřit opět novinářce Martině Fialkové. A koho si přivede tentokrát? Hostem bude výtvarník a literát Jan Brabenec.

Výtvarník a literát Jan Brabenec je jedním z těch, kteří před rokem 1989 odešli za svobodou. Už dlouho ale střídá Vídeň, kde se stal výraznou osobností české kulturní emigrace, s Prahou. Jan Brabenec je autorem unikátního způsobu malby na kůži. Jeho kožené obrazy visí na řadě významných míst včetně Vatikánu. Galerie na vídeňském Spittlebergu, ale zejména pražský ateliér na Uhelném trhu, kde tvoří, se staly místy unikátních setkávání nejen s obrazy, ale také s dalšími lidmi, s hudbou. S dílem Jana Brabence se můžete seznámit na četných výstavách, na stránkách jeho knížek či na divadelních prknech, kde se nejraději věnuje Rakousko-uherské monarchii a jejímu dědictví. Spolu se ženou Tamarou se díky svému kulturnímu působení objevili i v dokumentárním filmu České kořeny ve Vídni.

Kontakt

Adresa:
Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9-Vinoř
zobrazit na mapě

Tel. – pokladna: +420 286 001 366

E-mail:
ctenice@muzeumprahy.cz
lektorctenice@muzeumprahy.cz
svatbyctenice@muzeumprahy.cz

Otevírací doba

Otevírací doba zámku
květen–září:
pondělí zavřeno
úterý–neděle 10.00–18.00 hod.

říjen–duben:
pondělí–středa zavřeno
čtvrtek–pátek 10.00–16.00 hod.
sobota–neděle 10.00–18.00 hod.

Zámecký park
květen–září: 8.00–21.00 hod.
říjen–duben: 8.00–18.00 hod.

Vstupné

Cena70 Kč

Dopravní spojení

Metro C: stanice Letňany, výstup směr Kbely, Vinoř
Autobus č. 159 směr Vinoř – zastávka Ctěnický zámek

Metro B: stanice Vysočanská, výstup směr Prosek, Letňany
Autobus č. 182 Pondělí–pátek směr Vinoř – zastávka Ctěnický zámek