Pražské mlékárny

20. 10. 2022 16:30

Přednáška z cyklu Akademie volného času Zajímavé pražské výrobny a továrny.

Pražské mlékárny

Přednáška představí fenomén pražského mlékárenství v období od vzniku prvních specializovaných podniků a živností v 70. a 80. letech 19. století přes transformaci odvětví v období meziválečném až po vlnu zestátnění mlékáren a jejich začlenění do struktur státních podniků po roce 1948. Představíme specifika výroby a distribuce mlékárenských výrobků v Praze a pokusíme se zasadit počátky tohoto průmyslového odvětví do širšího rámce vývoje pražské infrastruktury.

Přednáší Bohuslav Rejzl, Muzeum města Prahy

Malý přednáškový sál Domu U Zlatého prstenu


Kontakt

Adresa:
Týnská 630/6
110 00 Praha 1 Staré Město
zobrazit na mapě

Tel. – pokladna: +420 601 102 961

Otevírací doba

Letní období červen–září: 
úterý–neděle 9.00–20.00 hod.

Zimní období říjen–květen:
úterý–neděle 9.00–18.00 hod.

Vstupné

Základní80 Kč