Historica Pragensia 6

Vyprodáno

Cena: 150 Kč

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Historica Pragensia 6/2013

Historický sborník Muzea hl. města Prahy

 

Obsah:

MUZEUM A JEHO SBÍRKY

MATĚJ POSPÍŠIL: "Staronová" akvizice: deskový obraz Ukřižovaného s Pannou Marií a Janem Evangelistou 

JIŘÍ LUKAS: Medaile a korunovační mince 16. a první poloviny 17. století ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy 

JIŘÍ LUKAS: Soubor grafických listů Václava Hollara ze sbírek Muzea hlavního města Prahy 

JANA BĚLOVÁ: Klepadla, přítuhy a nábytkové kování ve sbírce Muzea hlavního města Prahy 

ZDENĚK MÍKA: O jednom zapomenutém obrazu 

DANIELA MERAVÁ: Švédové v Praze. Partitura opery Jana Nepomuka Škroupa v Muzeu hlavního města Prahy 

PAVLÍNA ŠKRABALOVÁ: Kino U Vejvodů v době jeho zakladatele K. L. Klusáčka 

PETR FEYFAR, JAN JUNGMANN: Zdenko Feyfar neznámý i známý. Rozjímání nad fotografiemi Zdenka Feyfara ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy 


PRAŽSKOU MINULOSTÍ

PAVLA STÁTNÍKOVÁ, PROKOP REMEŠ: Mariana a francouzská okupace Prahy v letech 1741–1743. Pokus o rekonstrukci vlivu válečných operací na život jedné Mariany z Velké Jenče 

JANA VIKTORÍNOVÁ: Podoby pražské periferie. Bývalá nouzová kolonie Na Slatinách v průběhu 20. století 


DROBNÉ ZPRÁVY A RECENZE

JANA BĚLOVÁ: Část oltářní mřížky z kostela sv Michaela archanděla na radnici v Rokycanech