Historica Pragensia 5

Vyprodáno

Cena: 150 Kč

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Historica Pragensia 5/2011

Historický sborník Muzea hl. města Prahy

 

Obsah:

MUZEUM A JEHO SBÍRKY


JANA BĚLOVÁ: Vznikající depozitář stavebních prvků v Muzeu hlavního města Prahy 

JIŘÍ LUKAS: Barokní medaile ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy 

KATEŘINA BEČKOVÁ: "Ztracený ráj" na Langweilově modelu Prahy. Malované prospekty měšťanských zahrad 

JANA BĚLOVÁ: Dřevěné komárovské modely pražských kandelábrů ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy


PRAŽSKOU MINULOSTÍ

JENS VELLEV: Hrob Tychona Brahe v Praze 

JANA BĚLOVÁ: Pragensie z kostela sv. Michaela v Praze v děkanském kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech 

MARTIN LANG: Ze zajímavých osudů sliveneckého mramoru 

JAN JUNGMANN: Plavecké motivy v pražské architektuře 19. a 20. století 

PETR KAŇÁK, JAN VAJSKEBR: Hospodářské sklady SS v Praze a Protektorátu Čechy a Morava 

MARIE BICKOVÁ: Příběh Adolfa Mudrocha 


DROBNÉ ZPRÁVY A RECENZE 

JAN PAŘEZ: Zápis o parcelaci Židovské zahrady z roku 1478 

ADAM HNOJIL: Dobývání Karlovy Brány saskými a polskými jednotkami 26. listopadu 1741 mezi pátou a šestou hodinou ráno od Jana Josefa Dietzlera. Příspěvek k poznání ikonografie severního předpolí Pražského hradu