Historica Pragensia 4

Vyprodáno

Cena: 150 Kč

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Historica Pragensia 4/2009

Historický sborník Muzea hl. města Prahy

 

Obsah:

ALFONS ADAM: Kavárny, hospody a pivnice jako místo setkávání a konfliktů pražských Němců v první republice 

EVA BENDOVÁ: Zahálka, nomádství, angažované pití kávy? Kavárna jako manifest modernity, v Praze i mezinárodním kontextu 

ŠÁRKA KOŘÍNKOVÁ: Příběh jedné kavárny. Ukázka dobových poměrů na příkladu kavárny Edison 

JIŘÍ POKORNÝ: V jednotě je síla. Odborové sdružování zaměstnanců v pohostinství 

Na place jsme byli ve švicu a kšíry se jen míhaly. Nestor číšnického řemesla vzpomíná na své profesní začátky v období "zlaté éry" pražských kaváren 

KAREL ALTMAN: Brněnské kavárny za císaře pána 

LENKA KUDĚLKOVÁ: "Zlatá" éra brněnských kaváren. Příspěvek k architektuře 20. a 30. let v Brně 

TOMÁŠ DVOŘÁK: Úskalí tvorby výstavy o kavárnách. Několik poznámek k zamýšlenému a realizovanému 

Seznam pražských kaváren 1901–1939