Historica Pragensia 3

Vyprodáno

Cena: 150 Kč

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Historica Pragensia 3/2008

Historický sborník Muzea hl. města Prahy


Obsah:

JAN NEPOMUK ASSMANN: Obrazárna Muzea hlavního města Prahy II. Portréty z let 1800–1860 

JIŘÍ LUKAS: Soupis medailových razidel ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy 

JITKA LNĚNIČKOVÁ: Sklenáři, skláři, rytci, brusiči, malíři a obchodníci sklem činní v Praze (II. část – od roku 1861 do roku 1949)