Historica Pragensia 2

Vyprodáno

Cena: 150 Kč

Historický sborník Historica Pragensia vychází od roku 2003 jako nástupce muzejních periodik Acta Musei Pragensis a Res Musei Pragensis.

Historica Pragensia přináší příspěvky a studie představující pozoruhodné konvoluty z historické sbírky Muzea hlavního města Prahy a rovněž se zaměřuje na vykreslení zajímavých momentů z historie metropole. Autory článků jsou převážně odborní pracovníci muzea, některé příspěvky pocházejí i od badatelů působících v jiných paměťových institucích. Vedle dvou hlavních sekcí nazvaných Muzeum a jeho sbírky a Pražskou minulostí najde čtenář v části Drobné zprávy a recenze informace o publikacích, výstavách a životních jubileích osobností spojených s muzeem Prahy.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz


Historica Pragensia 2/2005

Historický sborník Muzea hl. města Prahy


Obsah:

MUZEUM A JEHO SBÍRKY

JAN KOZÁK, PAVLA STÁTNÍKOVÁ: Pražské veduty na kukátkových listech 18. století 

JAN NEPOMUK ASSMANN: Zachráněná unikátní památka 

TOMÁŠ DVOŘÁK: Karikatury vztahující se ke konci první světové války ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy


PRAŽSKOU MINULOSTÍ

MARTIN HALATA: Vznik a činnost úřadu zámeckého hejtmana na Pražském hradě v letech 1860–1895 

MICHAL ŠULA: Plány Antonína Kolaříka ve Staré plánové sbírce Archivu Pražského hradu 

TOMÁŠ KAVKA: Německé Casino v časech vlády německých liberálů 

DALIBOR STÁTNÍK: Praha dr. Jaromíry Hüttlové (1893–1964) 

JIŘÍ PLACHÝ: Hrdelní procesy u pražského Divisního soudu v letech 1937–1938 

DOMINIK HRODEK: Obyvatelé města Prahy a americký nálet ze 14. února 1945 v "korespondenčním každodeníčku" Pražana J. K. Strakatého


DROBNÉ ZPRÁVY A RECENZE

ZDENĚK MÍKA: Vzpomínka na PhDr. Jana Novotného, CSc. 

VLADIMÍR VOLF: Stavba Obecního domu čp. 1090/I. Malé ohlédnutí za velkou asanací; Neznámý grafik pražské asanace 

JIŘÍ KROPÁČEK: Fragmenty výzdoby Prašné brány (recenze výstavy) 

VĚRA PŘENOSILOVÁ: Výstava o zábavě Pražanů (recenze výstavy)