Archaeologica Pragensia 8

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 8/1987

Obsah:

MICHAL BUREŠ: Plochá kostrová pohřebiště doby laténské v Praze / Die Flachgräberfelder der Latènezeit in Prag

VÁCLAV HUML: Kostel sv. Klimenta na Novém Městě pražském ve světle historickoarcheologického výzkumu / Church of St. Clement in the New Town of Prague in the light of a historical-archaeological investigation

JOACHIM HERRMANN: O počátcích Berlína