Archaeologica Pragensia 9

Vyprodáno

Cena: 20 Kč

Časopis Archaeologica Pragensia byl založen v roce 1980 jako jeden z prvních archeologických regionálních časopisů v českých zemích. Poskytuje prostor studiím a článkům o pravěkých a středověkých výzkumech a nálezech na území Prahy, přináší rovněž příspěvky k dějinám pražské archeologie a archeologických sbírek. Od roku 2012 se v něm objevuje přehled archeologických výzkumů v Praze z období od paleolitu po dobu stěhování národů.

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl časopis Archaeologica Pragensia v roce 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Změnou kritérií hodnocení posléze z tohoto seznamu vypadl, avšak přijímané příspěvky i nadále podléhají standardnímu recenznímu řízení.

Na dotaz - eshop@muzeumprahy.cz

Archaeologica Pragensia 9/1988

Obsah:

JOSEF HAVEL, JAN RULF: Neolitické osídlení v Praze 6 – Liboci / Die neolithische Besiedlung in Prag 6 – Liboc

LADISLAV HÁJEK, VÁCLAV MOUCHA: Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, IV / Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, IV. Teil

MARIE FRIDRICHOVÁ: Bylanské sídliště v Praze 8 – Kobylisích / Eine Bylaner Siedlung in Prag 8 – Kobylisy

ZDENĚK DRAGOUN: Záchranný výzkum v ulici Na Příkopě v Praze / Eine Rettungsgrabung in der Straße Na Příkopě in Prag

ZDENĚK DRAGOUN: K vývoji jednoho staroměstského bloku / Zur Entwicklung eines altstädtischen Häuserblocks

JULIE RICHTEROVÁ: Pozdně gotické kachle z Novoměstské radnice v Praze / Spätgotische Ofenkacheln aus dem Rathaus der Prager Neustadt

ZDENĚK DOHNAL: Rostlinné makrozbytky z Lobkovického paláce na Pražském hradě

LECH LECIEJEWICZ: Średniowieczne miasta polskie i archeologiczne metody ich badania / Středověká polská města a archeologické metody jejich výzkumu / Die mittelalterlichen Städte Polens und archäologische Forschungsmethode

MARTA MŁYNARSKA-KALETYNOWA: Wczesne lokacje znaczniejszych miast polskich w pierwszej połowie XIII w. a działalność władców / Časné lokace polských měst v 1. polovině 13. století a činnost panovníků / Die frühen polnischen Stadtlokationen in der 1. Hälfte des 13. Jh. und die Herrscheraktivität

JOSEF HAVEL, JAN KOVÁŘÍK: Přehled výzkumů archeologického oddělení MMP v letech 1986–1987

VÁCLAV MOUCHA: Ladislav Hájek (10. 2. 1909 – 6. 10. 1987)