Domovní znamení on-line

On-line dějepis z muzea

3.-5. třída ZŠ
Během programu se žáci seznámí s významem domovních znamení, s jejich funkcí i skrytou symbolikou. Sami si vyzkouší orientaci v pražských ulicích za pomoci domovních znamení, naučí se rozlišovat co je a co není domovní znamení. V průběhu programu pracují s pracovními listy, interpretují znamení a předkládají vlastní hypotézy. Výuka probíhá přes platformy Google Meet či Teams dle domluvy s učitelem. Čas lekce je možné přizpůsobit aktuálnímu rozvrhu on-line výuky.

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Místo

On-line spojení na pozvání školy

Obecné informace

Na program se objednávejte alespoň týden dopředu v rezervačním systému. Děkujeme.

Cena programu: 60 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10-30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

Detaily programu

Věkové určení programu:

5-11 let, MŠ,1. st. ZŠ


Délka programu: 45 minut

Termíny budou zaneseny do rezervačního systému, jakmile školy přejdou do on-line prostoru.

Kontakt na lektora:
lektori3@muzeumprahy.cz


Dopravní spojení