Královská cesta pro neslyšící

Pro žáky se speciálními potřebami

žáci speciálních škol, ZŠ I. a II. stupeň ZŠ a dospělí

Putování od Prašné brány ke Karlovu mostu provede účastníky programu po místech, kterými projížděli panovníci, např. při korunovačním průvodu, a dozví se, jak a kdo panovníka ve městě vítal.

Místo

Obecné informace


Cena programu: 60 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Program je určen pro skupiny 10-30 žáků.

Během programu je možné fotografovat.

 

Detaily programu

Věkové určení programu:

žáci speciálních škol, I. a II. stupeň ZŠ a dospělí

Délka programu: 45- 90 minut dle domluvy

Termín lze zarezervovat po domluvě s lektorem. Máte-li o program zájem, kontaktujte jej nejméně týden dopředu.

Kontakt na lektora:
lektori3@muzeumprahy.cz
Dopravní spojení