Muzeum hlavního města Prahy


Název: Pražská mincovna 1526–1856 / Katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy

Autor: Jiří Militký

Doprovodná publikace k výstavě "Pražská mincovna - peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století" přehledně seznamuje čtenáře s dějinami českého mincovnictví a přináší obsáhlý katalog pražských ražeb z muzejní sbírky.

Přidat do košíku:


Expedujeme do 10 pracovních dní590,00 Kč  300,00 Kč
Ušetříte: 49% z ceny

Cena včetně DPH
Kód: PU 137
Přepravní hmotnost: 0.737kg... více informací ... krátký popis ... anotace ... o autorovi

 

Anotace

Jedním z dlouhodobých badatelských úkolů Muzea hlavního města Prahy je dokumentace numismatického materiálu vzniklého v pražské mincovně či jinak spjatého s městem Praha. Jako příspěvek k tomuto tématu vznikl i katalog mincí tolarového období ražených v Praze a uložených v této muzejní sbírce. Ačkoliv mince 16. až 19. století jsou vesměs již dobře podchyceny v literatuře, tématických sbírkových soupisů bohemikálních ražeb bylo zatím zveřejněno jen málo. Význam těchto publikací je však zřejmý. Kromě podrobné deskripce konkrétních kolekcí je tímto způsobem prezentován materiál, který umožní detailnější poznání mincovní typologie a může tak být v budoucnu využit pro další studium.

 Jádro publikace představuje soupis mincí a dalších numismatických památek vzniklých v Praze v době od nástupu Ferdinanda I. (1526 – 1564) až do roku 1856, kdy byla pražská mincovna definitivně zrušena. Pro možnost lepší orientace je u každého panovníka uveden jeho stručný životopis (podle Hamanová 1998) a základní přehled jeho mincovnictví se zvláštním přihlédnutím k Praze. Z důvodu pochopení širších měnových souvislostí kniha obsahuje také stručný přehled českého mincovnictví od 10. do počátku 16. století. Cílem publikace totiž není pouhý soupis numismatického materiálu, ale také snaha o prezentaci produkce pražské mincovny v širších historických a peněžně-historických souvislostech. Velká pozornost byla věnována obrazové dokumentaci v samotném katalogu, ale i v úvodních kapitolách.

 Publikace byla vydána jako doprovodní materiál k výstavě „Pražská mincovna – peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století“

 
Copyright © 2018 Softpro, s.r.o.