Muzeum hlavního města Prahy


Název: Česká medaile

Autor: Jiří Lukas

Druhý díl rozsáhlédho dvoudílného katalogu výstavního projektu "Pražská mincovna. Peněžní vývoj v Čechách v 10. až 19. století" a "Česká medaile 19. století", splňující z odborného hlediska, tj. grafickým ztvárněním, popisem jednotlivých exponátů a rozsáhlou fotografickou dokumentací, normy odborné publikace příručkového charakteru, plnící svou funkci v rámci studijních zájmů odborné i laické veřejnosti i v následujících letech či desetiletích

Tato publikace je součástí zvýhodněné sady uvedené v kategorii "Speciální nabídka"Přidat do košíku:


Expedujeme do 10 pracovních dní590,00 Kč  300,00 Kč
Ušetříte: 49% z ceny

Cena včetně DPH
Kód: PU 138
Přepravní hmotnost: 0.858kg... více informací ... krátký popis ... anotace ... o autorovi

Tato publikace navazuje na publikaci "Pražská mincovna. Peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století" a je v ní  podrobně zachycen umělecko-historický vývoj české medailérské tvorby od roku 1795, tj. od znovuobjevení činnosti pražské mincovny, do přelomu 19. a 20. století. Tento vývoj reprezentují díla takových medailérů, jako byli Antonín Guillemard (1747-1812), Josef Václav Luffenböck (1755-1832), Franz Stuckhart (1781-1857), Karel Höfer (1792-1867), Václav Seidan (1817-1870), Václav Kříž (1830-1887), Karel Pátek (1856-1910), Karel Abraham (1866-1899) a někteří další. Jejich dílo se vyznačuje vysokou uměleckou kvalitou a početností.

Zde je třeba připomenout, že 19. století tvoří v českém medailérství uzavřenou kapitolu s významnými, časově autonomními rysy. Tvůrci medailí na počátku tohoto období byli především v Praze usedlí cizinci, zaměstnaní v pražské mincovně ve funkci rytců. Položili základy domácí medailérské tvorbě. Dílo jejich českých následovníků bylo již odrazem kulturní proměny a politického dozrávání české společnosti v průběhu druhé poloviny 19. století.

Každý z obou dílů ve velikosti o rozsahu přibližně 240 stran bude obsahovat, vedle odborných textů (nástin peněžního vývoje, stručná historie pražské mincovny, studie o české medailérské tvorbě 19. století, medailony mincmistrů a medailérů) a popisů mincí, medailí a dalších exponátů, přibližně 1200 – 1600 černobílých fotografií mincí, medailí, strojních zařízení, plánů a dalších archiválií.

 


Copyright © 2018 Softpro, s.r.o.