Muzeum hlavního města Prahy


Prohlášení o ochraně osobních dat

 
 Muzeum hlavního města Prahy prohlašuje, že osobní data zákazníků považuje za přísně důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne či neprodá jakékoliv třetí straně. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se muzeum zavazuje řídit  
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Registrací a využíváním služeb e-shopu zákazník dává souhlas  s těmito podmínkami.
Pokud si zákazník bude přát vymazat z databáze zákazníků může tak učinit bez udání důvodu na e-mail 
eshop@muzeumprahy.cz.
zpět
Copyright © 2019 Softpro, s.r.o.